Menneskene bak KIRN -Svein Ivar Aadnøy Larsen

Svein Ivar Aadnøy Larsen var med å stifte Foreningen for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge (KIRN), og han sitter i dag i styret. Svein Ivar har hatt flere ledende posisjoner i nasjonale og internasjonale selskaper innenfor drift og utvikling av teknologi. Han var en pioner i å skape samhandling mellom IT og forretningssiden og gjennom det skape agile arenaer for å utvikle og transformere kundereiser. Redaksjonen ba Svein Ivar om å skrive noen linjer om hvorfor han ønsket å bli en del av KIRN.

KIRN er den største non-profitt organisasjonen innenfor kunstig intelligens og robotikk i Norge og har rundt 1200 følgere.

Svein Ivar: Fremveksten av kunstig intelligens (AI) og dens gradvis større innvirkning på mange områder i hele samfunnet krever en forståelse av hvordan dette kan og vil påvirke blant annet bærekraft og etisk utvikling. Spesielt muliggjør AI nye teknologier som forbedrer effektiviteten og produktiviteten, men det kan også føre til økte ulikheter mellom og innen land. Den raske utviklingen av AI må støttes av passende politikk og regulering, ellers kan det føre til hull i åpenhet, ansvarlighet, sikkerhet og etiske standarder for AI-basert teknologi. Dette kan være skadelig for utviklingen og bærekraftig bruk av AI. Med dette som bakteppe var jeg en pådriver for å etablere KIRN som et viktig medium for å belyse og diskutere disse problemstillingene.

Innsikt og deling av erfaring og kunnskap er essensielt. Som leder er det viktig å være en mentor for sine ansatte, og da må du også sørge for å være oppdatert og forstå disruptiv innovasjon. Endringer vil påvirke oss, og da er det viktig å ta del i og influere innenfor viktige samfunnsdebatter. Jeg har vært så heldig at jeg har fått være med å bygge opp miljøer for norske og internasjonale satsninger innen IT, telekom, IoT, mobilsikkerhet, kundeinteraksjon, support og nå AI. Endringer og endringsreiser krever mye av en organisasjon. Med en spesiell interesse for psykologi har jeg lært mye om hvilke prosesser og strømninger som kommer frem i en organisasjon i endring. I tillegg har jeg hatt ansvar for å bygge opp infrastruktur og inngå og følge avtaler for globale skysatsninger inkludert produkteierskap til store brands som blant annet Tryg, If og Telenor. Samhandling mellom mennesket og teknologi har alltid stått sentralt.

Gjennom oppfølging av sourcing mot leverandører, strategi, organisasjon, teknologi samt innsalg mot enheter på tvers av avdelinger og kompetanseområder har jeg lært mye om effektiv kommunikasjon og relasjonsbygging. For noen er jeg en teknolog, for andre er jeg en mentor. Noen vil nok tenke at jeg vet mye om kunstig intelligens, og det gjør jeg. Men vi er inne i en rivende utvikling. Mitt styrearbeid i KIRN er en av flere viktige arenaer for meg hvor jeg får innsikt og deler innsikt og erfaring og på den måten også holder meg oppdatert. I tillegg treffer jeg mange spennende mennesker med en fantastisk innsikt og inspirerende visjoner om AI i fremtiden.

Her tar KIRN plass som en spennende fasilitator for utviklingen av AI i Norge.

Svein Ivar Aadnøy Larsen er i dag Chief Product Officer (CPO) i ZISSON AS, som er et spennende innovativt nordisk IT-selskap med kontorer i Oslo og Stockholm. Svein Ivar er også leder av valgkomiteen, og medlem av programkomiteen I KIRN.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *