Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge

KIRN er en forening som ble etablert av initiativtakere fra ulike deler av næringslivet og akademia. Formålet er et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av kunnskap på tvers av bransjer, fagområder og kunder.

Vi jobber for å være en fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvordan teknologien er i utviklingen. Det er mye forvirring i markedet i dag, med tanke på hvor moden denne teknologien er, og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger.

Visjon: KIRN skal være den ledende kunnskapsformidleren innen AI og Robotikk i Norge Misjon: Vi skal være brobygger mellom akademia, samfunn og næringsliv gjennom å fasilitere med events og kunnskap på web og sosiale media

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

Dette er styret i KIRN

Hans Olav Bakås

Hans Olav er kommersiell premissgiver for automatisering, robotikk og bruk av kunstig intelligens i fremtidens retail i Norge, og ledende på dette med disruptive forretningsmodeller. Besitter spisskompetanse på teknologi, Fintech, kundereiser, distribusjon, Net Promotor Score, Lean, GDPR, personvern. Har lang erfaring fra drive utvikling både nasjonalt og nordisk, og stort nettverk i mange bransjer. Hans Olav syns det å jobbe kundesentrisk i endringsfasen er svært interessant, og å jobbe med transformasjonen fra analogt til digitalt, som vi nå er inne i, er svært spennende. Mye handler om innsikt og det å forstå prosesser og trender, og samhandle både operativt og strategisk på helt andre måter enn tidligere. Han er spesielt opptatt innsikts-basert utvikling, innovasjon og strategi, og liker å jobbe operativt, målrettet og agilt.

Hans Olav har lang erfaring fra å lede arbeid med automatisering og digitalisering, og har tidligere jobbet i If Skadeforsikring, i tillegg til å bidra i ulike startups. Han er også mentor i det private, i tillegg til å ha vært mentor for Universitetet i Sørøst-Norge.

Hans Olav er styreleder i KIRN

SVEIN IVAR AADNØY LARSEN fra Techstep er med i styret i KIRN

Svein Ivar Aadnøy larsen

Svein Ivar jobber som Chief Product Officer (CPO) i Zisson. Han er spesielt opptatt av at det er mennesker som skal bruke AI og Robotics og at vi må tenke AI og Robotics som noe som kan hjelpe oss i arbeidslivet, ikke erstatte oss. Svein Ivar er ikke redd for å tenke nytt, og han er opptatt av  å bruke ny teknologi for å komplettere eksisterende teknologi.  

Svein Ivar er med i KIRN fordi han ønsker å skape et nettverk for ny teknologi og anvendelse av denne, gjerne med tanke på nordiske verdier og bruksområder, blant annet velferdsteknologi. Svein Ivar har tidligere erfaring fra Tryg, If,  Telenor og Techstep.

Zisson er et ledende kompetansehus som jobber med å forenkle kundereisen. Med flere hundre kunder i både offentlig og privat sektor i 17 land, utvikler og drifter Zisson kontaktsenterløsningen Wave. Wave skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor!

Svein Ivar er styremedlem og økonomiansvarlig i KIRN.

 

Susann Falkenstein er med i styret i KIRN

Susann Falkenstein

Susann Falkenstein jobber som Customer Interaction Manager i Scandic Hotels Norge. Hun har lang erfaring fra Kundeservice fra ulike bransjer og er opptatt av å få større innsikt i hvordan fremtidens teknologi kan påvirke effektiviteten i Kundeservice – hvilke effekter har robotisering på prosessforbedringer, og ikke minst på organisatoriske spørsmål. Susann er overbevist om at menneskene også i fremtiden vil ha en viktig rolle for å skape de aller beste kundeopplevelsene!

Susann er med i KIRN for å få mer kompetanse innen område samt for å kunne dele erfaringer på tvers av miljøer.

Susann er styremedlem og sitter også i programkomiteen.

 

Aurelie Aurilla Bechina Arntzen er med i styret i KIRN

Prof. Dr. Aurilla Aurelie Bechina Arntzen

Aurilla Aurelie er professor ved Universitetet i Sør-Øst Norge og er program koordinator for Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems. Hun er også visepresident for «Society for Design and Process Science» (SDPS) og medgrunnlegger i forsker gruppen «Advanced Cognitive Systems Engineering and Data Science» (ACSAD). Som uavhengig konsulent har hun jobbet med kunder i bransjer som prosjektledelse, Systems Engineering, bedriftsprosessforbedring, informasjon, innovasjon og kunnskapsstyringssystemer. Hun har jobbet som ekspert for EU kommisjonen og ledet flere EU-prosjekter. En av hennes nåværende interesser er om robotikk og AI.

Aurilla Aurelie leder programkomiteen i KIRN.

 

Roger Helgesen Schjerva

Roger Schjerva er økonom, politiker, leder og rådgiver som hele karrieren har vært opptatt av teknologisk endring. Han jobber i dag som senior consulent i Rud Pedersen Public Affairs Europa. Fra oktober 2005 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013 var han statssekretær i Finansdepartementet, og var fra 2014-2019 sjefsøkonom i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, og 2019 til 2022 sekretariatsjef i YS. 

Roger har også hatt sentrale roller i flere viktige offentlig utredninger og styrer. Han satt i delingsøkonomiutvalget og i Folketrygdfondets styre. Han har vært styreleder for Oslo Havn og er i dag nestleder i styret for Meteorologisk institutt. Han sitter i kommunestyret i Halden for Arbeiderpartiet. 

Han er også aktiv i frivillig arbeid, nå spesielt for å støtte Ukraina i kampen mot russisk okkuopasjon.

Astrid Hammerstad

Astrid jobber i dag som leder for kundeservice i Helthjem, et Schibsted eid selskap. Astrid jobber ut fra en strategi at kundesenteret til Helthjem skal bli «elsket av kundene», noe hun har lykkes med. Helt hjem regjerer i bransjetoppen på kundetilfredshet. I 2022 ble Helthjem tildelt tittelen «Best i test» på tvers av alle bransjer i kundetilfredshet. Astrid er nysgjerrig på hvordan ny teknologi som AI kan muliggjøre nye tjenester i fremtiden.