Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge

KIRN er en ny forening, etablert av initiativtakere fra Terki, Proffcom, Buskerud University College Universitetet i Sørøst-Norge, Techstep, Scandic Hotels og Fredrikstad Energi Marked AS. Formålet er å skape et tverrfaglig nettverksforum for utvekskling og deling av kunnskap på tvers av utviklingsmuligheter og kunder. Vi har hatt et ønske om å skape et norsk fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvordan teknologien er i utviklingen.

Det er mye forvirring i markedet i dag, med tanke på hvor moden denne teknologien er (KI/Chatbots), og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger. Her ønsker vi å opplyse markedet bedre enn hva som hittil har blitt gjort.

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

 

Dette er styret i KIRN

 

Hans Olav Bakås er styreleder i KIRN

Hans Olav Bakås

Hans Olav er CEO i teknologiselskap Terki Software, som jobber på tvers av flere bransjer: Blant annet innenfor området kunstig intelligens og robotikk, og er en kommersiell premissgiver for automatisering og bruk av kunstig intelligens i blant annet fremtidens retail. Hans Olav syns det å jobbe kundesentrisk i endringsfasen er svært interessant, og å jobbe med transformasjonen fra analogt til digitalt, som vi nå er inne i, er svært spennende. Mye handler om innsikt og det å forstå prosesser og trender, og samhandle både operativt og strategisk på helt andre måter enn tidligere. Han er spesielt opptatt innsikts-basert utvikling, innovasjon og strategi, og liker å jobbe operativt, målrettet og agilt.

Hans Olav har lang erfaring fra å lede arbeid med automatisering og digitalisering, og har tidligere jobbet i If Skadeforsikring, i tillegg til å bidra i ulike startups. Han er også mentor i det private, i tillegg til å ha vært mentor for Universitetet i Sørøst-Norge.

Hans Olav er styreleder i KIRN

 

 

Terese Troy Prebensen er med i forening for kunstig intelligens og robotikk Norge

Terese Troy Prebensen

Terese Troy Prebensen har jobbet med kundeservice siden 1999 og er i dag Konserndirektør Marked i Fredrikstad Energi-konsernet. I porteføljen inngår Smart Energi, et av Norges mest innovative strømselskap. Smart Energi har i dag en velfungerende chatbot som håndterer henvendelser døgnet rundt og vandrer sømløst mellom menneske og bot i åpningstidene til kundeservice.
Spillet er i så måte på mange måter snudd, tidligere skulle teknologien støtte kundeservice, nå skal kundeservice støtte teknologien å ta over de oppgavene menneskene ikke kan løse. Det igjen frigir menneskelige ressurser til mer verdiskapende oppgaver. Gjennom KIRN ønsker vi å dele våre erfaringer med AI og machine learning og å få tilgang til andre med erfaring, kompetanse og nysgjerrighet.

Terese Troy Prebensen er nestleder i styret i KIRN.

 

 

John-Arne Martinsen er med i styret i KIRN

John-Arne Martinsen

John-Arne er administrerende direktør i ProffCom AS som er en av Norges største outsourcingaktører innen drift av kundesenter. John-Arne er spesielt opptatt av hvilken rolle kunstig intelligens og robotikk kan ha i et kundesenter. Hvordan kan man finne et optimalt samspill mellom mennesker og AI løsninger for å levere den beste kundeservicen.  At AI løsninger kommer til å ta mye av fremtidens kundedialog er det ikke tvil om, men mennesker kommer fortsatt til å ha den viktigste rollen i kundesenteret mener John-Arne. Har man gode digitale løsninger kombinert med de beste menneskene så stiller man sterkt. Jeg er med i KIRN fordi jeg er ønsker å bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling mellom ulike miljøer, det være seg bedrifter som benytter AI løsninger i f.eks kundedialog, til teknologibedrifter som utvikler løsninger til Universitets- og forskningsmiljøer.

John-Arne er styremedlem i KIRN og sitter også i programkomiteen.

 

 

Susann Falkenstein er med i styret i KIRN

Susann Falkenstein

Susann Falkenstein jobber som Customer Interaction Manager i Scandic Hotels Norge. Hun har lang erfaring fra Kundeservice fra ulike bransjer og er opptatt av å få større innsikt i hvordan fremtidens teknologi kan påvirke effektiviteten i Kundeservice – hvilke effekter har robotisering på prosessforbedringer, og ikke minst på organisatoriske spørsmål. Jeg er overbevist om at menneskene også i fremtiden vil ha en viktig rolle for å skape de aller beste kundeopplevelsene!

Jeg er med i KIRN for å få mer kompetanse innen område samt for å kunne dele erfaringer på tvers av miljøer. Susann er styremedlem og sitter også i programkomiteen.

 

 

SVEIN IVAR AADNØY LARSEN fra Techstep er med i styret i KIRN

Svein Ivar Aadnøy larsen

Jobber som Director (VP) Operations i Techstep. Svein Ivar er spesielt opptatt av at det er mennesker som skal bruke AI og Robotics og at vi må tenke AI og Robotics som noe som kan hjelpe oss i arbeidslivet, ikke erstatte oss. Svein Ivar er ikke redd for å tenke nytt, og han er opptatt av  å bruke ny teknologi for å komplettere eksisterende teknologi.  Svein Ivar er med i KIRN fordi han ønsker å skape et nettverk for ny teknologi og anvendelse av denne, gjerne med tanke på nordiske verdier og bruksområder, blant annet velferdsteknologi. Svein Ivar har tidligere erfaring fra Tryg, If og Telenor.

Techstep er en ledende tilbyder av mobilitets- og kommunikasjonsløsninger til bedriftskunder i Norge og Norden. Techstep-gruppen består av følgende selskaper: Techstep Nordic, Techstep Norge, Techstep Sverige, Nordialog Oslo, Teki Solutions, Mytos, Apro Tele og Data og Wizor.

Svein Ivar er styremedlem og økonomiansvarlig i KIRN.

 

 

Aurelie Aurilla Bechina Arntzen er med i styret i KIRN

Prof. Dr. Aurilla Aurelie Bechina Arntzen

Aurilla Aurelie er professor ved Universitetet i Sør-Øst Norge og er program koordinator for Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems. Hun er også visepresident for «Society for Design and Process Science» (SDPS) og medgrunnlegger i forsker gruppen «Advanced Cognitive Systems Engineering and Data Science» (ACSAD). Som uavhengig konsulent har hun jobbet med kunder i bransjer som prosjektledelse, Systems Engineering, bedriftsprosessforbedring, informasjon, innovasjon og kunnskapsstyringssystemer. Hun har jobbet som ekspert for EU kommisjonen og ledet flere EU-prosjekter. En av hennes nåværende interesser er om robotikk og AI.

Aurilla Aurelie leder programkomiteen i KIRN.