Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge

KIRN er en forening som ble etablert av initiativtakere fra ulike deler av næringslivet og akademia. Formålet er et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av kunnskap på tvers av bransjer, fagområder og kunder. 

Vi jobber for å være en fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvordan teknologien er i utviklingen. Det er mye forvirring i markedet i dag, med tanke på hvor moden denne teknologien er, og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger. 

Visjon: KIRN skal være den ledende kunnskapsformidleren innen AI og Robotikk i Norge
Misjon: Vi skal være brobygger mellom akademia, samfunn og næringsliv gjennom å fasilitere med events og kunnskap på web og sosiale media

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

 

Dette er styret i KIRN

 

Hans Olav Bakås er styreleder i KIRN

 

Hans Olav Bakås

Hans Olav er kommersiell premissgiver for automatisering, robotikk og bruk av kunstig intelligens i fremtidens retail i Norge, og ledende på dette med disruptive forretningsmodeller. Besitter spisskompetanse på teknologi, Fintech, kundereiser, distribusjon, Net Promotor Score, Lean, GDPR, personvern. Har lang erfaring fra drive utvikling både nasjonalt og nordisk, og stort nettverk i mange bransjer. Hans Olav syns det å jobbe kundesentrisk i endringsfasen er svært interessant, og å jobbe med transformasjonen fra analogt til digitalt, som vi nå er inne i, er svært spennende. Mye handler om innsikt og det å forstå prosesser og trender, og samhandle både operativt og strategisk på helt andre måter enn tidligere. Han er spesielt opptatt innsikts-basert utvikling, innovasjon og strategi, og liker å jobbe operativt, målrettet og agilt.

Hans Olav har lang erfaring fra å lede arbeid med automatisering og digitalisering, og har tidligere jobbet i If Skadeforsikring, i tillegg til å bidra i ulike startups. Han er også mentor i det private, i tillegg til å ha vært mentor for Universitetet i Sørøst-Norge.

Hans Olav er styreleder i KIRN

 

 

 

Marianne Gjertsen Ebbesen

Marianne Gjertsen Ebbesen er Konserndirektør i OBOS med ansvar for blant annet OBOS-banken og eiendomsmegling. Marianne har jobbet over 20 år innenfor bank og finans i ulike roller innen IT, operations og kundeservice. Finansbransjen har i mange år hatt stor fokus på forenkling av prosesser og it systemer, med mål om tilrettelegge for mer kundevennlige og effektive prosesser. Gjennom dette har Marianne opparbeidet lang erfaring med å jobbe med automatisering i ulike former, digitalisering av verdikjeder og samspillet mellom mennesker og maskin. Hele tiden med mål om forenkling og økt kundetilfredshet.

Marianne Gjertsen Ebbesen har flere styreverv, hun er mentor og er i dag nestleder i KIRN.

 

 

John-Arne Martinsen er med i styret i KIRN

 

John-Arne Martinsen

John-Arne er administrerende direktør i ProffCom AS som er en av Norges største outsourcingaktører innen drift av kundesenter. John-Arne er spesielt opptatt av hvilken rolle kunstig intelligens og robotikk kan ha i et kundesenter. Hvordan kan man finne et optimalt samspill mellom mennesker og AI løsninger for å levere den beste kundeservicen.  At AI løsninger kommer til å ta mye av fremtidens kundedialog er det ikke tvil om, men mennesker kommer fortsatt til å ha den viktigste rollen i kundesenteret mener John-Arne. Har man gode digitale løsninger kombinert med de beste menneskene så stiller man sterkt. Jeg er med i KIRN fordi jeg er ønsker å bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling mellom ulike miljøer, det være seg bedrifter som benytter AI løsninger i f.eks kundedialog, til teknologibedrifter som utvikler løsninger til Universitets- og forskningsmiljøer.

John-Arne er styremedlem i KIRN og sitter også i programkomiteen.

 

 

Susann Falkenstein er med i styret i KIRN

 

Susann Falkenstein

Susann Falkenstein jobber som Customer Interaction Manager i Scandic Hotels Norge. Hun har lang erfaring fra Kundeservice fra ulike bransjer og er opptatt av å få større innsikt i hvordan fremtidens teknologi kan påvirke effektiviteten i Kundeservice – hvilke effekter har robotisering på prosessforbedringer, og ikke minst på organisatoriske spørsmål. Jeg er overbevist om at menneskene også i fremtiden vil ha en viktig rolle for å skape de aller beste kundeopplevelsene!

Jeg er med i KIRN for å få mer kompetanse innen område samt for å kunne dele erfaringer på tvers av miljøer. Susann er styremedlem og sitter også i programkomiteen.

 

 

SVEIN IVAR AADNØY LARSEN fra Techstep er med i styret i KIRN

 

Svein Ivar Aadnøy larsen

Jobber som Chief Product Officer (CPO) i Zisson. Svein Ivar er spesielt opptatt av at det er mennesker som skal bruke AI og Robotics og at vi må tenke AI og Robotics som noe som kan hjelpe oss i arbeidslivet, ikke erstatte oss. Svein Ivar er ikke redd for å tenke nytt, og han er opptatt av  å bruke ny teknologi for å komplettere eksisterende teknologi.  Svein Ivar er med i KIRN fordi han ønsker å skape et nettverk for ny teknologi og anvendelse av denne, gjerne med tanke på nordiske verdier og bruksområder, blant annet velferdsteknologi. Svein Ivar har tidligere erfaring fra Tryg, If,  Telenor og Techstep.

Zisson er et ledende kompetansehus som jobber med å forenkle kundereisen. Med flere hundre kunder i både offentlig og privat sektor i 17 land, utvikler og drifter Zisson kontaktsenterløsningen Wave. Wave skal være førstevalget til alle virksomheter som tar kundereisen på alvor!

Svein Ivar er styremedlem og økonomiansvarlig i KIRN.

 
 

Aurelie Aurilla Bechina Arntzen er med i styret i KIRN

Prof. Dr. Aurilla Aurelie Bechina Arntzen

Aurilla Aurelie er professor ved Universitetet i Sør-Øst Norge og er program koordinator for Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems. Hun er også visepresident for «Society for Design and Process Science» (SDPS) og medgrunnlegger i forsker gruppen «Advanced Cognitive Systems Engineering and Data Science» (ACSAD). Som uavhengig konsulent har hun jobbet med kunder i bransjer som prosjektledelse, Systems Engineering, bedriftsprosessforbedring, informasjon, innovasjon og kunnskapsstyringssystemer. Hun har jobbet som ekspert for EU kommisjonen og ledet flere EU-prosjekter. En av hennes nåværende interesser er om robotikk og AI.

Aurilla Aurelie leder programkomiteen i KIRN.