ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS OG ROBOTIKK NORGE

Dato for årsmøte: fredag 30.april 2021 – kl 09:00
Sted: Nettmøte

Møte er åpent for alle, jmf foreningens vedtekter er det bare registrert medlemmer som har stemmerett i årsmøte.
Pga av situasjonen med Koronavirus vil det i år også bli nettmøte, fint om de som vil delta på årsmøte sender mail til: susann.falkenstein@mustadeiendom.no

Saker til behandling:

  1. Behandle årsmelding
  2. Behandle regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Vedta budsjett
  5. Velge, Leder og nestleder, styremedlemmer

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig for på www.kirn.no/arsmoter/ en uke før årsmøtet.

31.mars 2021
Styret i forening for kunstig intelligens og robotikk Norge
Hans Olav Bakås – Styreleder
Marianne Gjertsen Ebbesen – Nestleder
Susann Falkenstein – Styremedlem
Svein Ivar Aadnøy Larsen – Styremedlem
Aurilla Aurelie Bechina Arntzen – Styremedlem
Jørgen Holst – Styremedlem