Teknologi, Kunstig Intelligens og Robotikk tar bort avstanden – Arendalsuka 2023  

Under Arendalsuka samlet Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge ledende aktører innen teknologi, næringsliv og akademia for å diskutere den banebrytende utviklingen som potensielt kan omforme det norske distriktslandskapet.  

Debatt etter innlegg. f.v Roger Schjerva, Ola Teigen, Terje Andersen, Lillian Hattling, Kjetil Flåtrud, Kristin Eriksen og Hans Olav Bakås. FOTO: Arendalsuka 
 

En verden uten avstand 

Det paradigmeskiftet som teknologien bringer med seg, har potensial til å endre spillereglene for distrikts-Norge. Ved å eliminere avstandsulemper, kan innbyggere i distriktene nyte godt av de samme mulighetene som de som bor i byene. Arbeidsplasser som tidligere var avhengige av fysisk nærvær, kan nå gjøres tilgjengelige via fjernarbeid, noe som åpner for en ny dimensjon av fleksibilitet.  

Bærekraftig utvikling i distriktene 

Automatisering og AI er viktige for å sikre en bærekraftig utvikling i distriktene, både når det gjelder økonomi og miljø. Under arrangementet har KIRN og deres samarbeidspartnere presentert konkrete eksempler på hvordan innovasjon og teknologi allerede har begynt å forme distriktenes fremtid. 

Svein Ivar Aadnøy Larsen. FOTO: Arendalsuka

Et fremragende eksempel er samarbeidet rundt utviklingen av høyteknologiske dagligvarebutikker gjennom det statlige Merkur-programmet. Dette initiativet har ikke bare modernisert innkjøpsopplevelsen for distriktsbeboere, men også bidratt til å styrke lokaløkonomien og skape nye arbeidsplasser. 

Veien fremover 

Det er ingen tvil om at teknologien har potensial til å gi distriktene en ny vår. Samtidig er det viktig å håndtere utfordringer knyttet til digital inkludering, kompetanseoppbygging og infrastrukturutvikling, som 5G over hele landet.  Det må også tas hensyn til de sosiale og kulturelle aspektene ved endringene som teknologien bringer med seg. 

Arendalsuka 2023 ga oss en unik mulighet til å utforske disse spørsmålene og bygge broer mellom ulike aktører som er involvert i utviklingen av distrikts-Norge. Som teknologiens muligheter fortsetter å vokse, er det avgjørende å sikre at hele nasjonen, uavhengig av bosted, kan nyte godt av den nye teknologiske vår som ligger foran oss, sier Svein Ivar Aadnøy Larsen fra KIRN.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *