ÅRSMØTE I KIRN 2019

ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS OG ROBOTIKK NORGE

Dato for årsmøte: Torsdag 23.april 2020 – kl 09:00
Sted: Nettmøte

Møte er åpent for alle, jmf foreningens vedtekter er det bare registrert medlemmer som har stemmerett i årsmøte.

Pga av situasjonen med Koronavirus vil det i år bli nettmøte, fint om de som vil delta på årsmøte sender mail til: susann.falkenstein@mustadeiendom.no

Saker til behandling:

  1. Behandle årsmelding
  2. Behandle regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
   1. Endring av vedtekter: §4 endres til: KIRN er en forening som er åpen for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk. KIRN drifter eller forvalter ingen medlemsbase og medlem må på selvstendig grunnlag holde seg oppdatert og informert gjennom de digitale flater som KIRN til enhver tid bruker. Styret har rett til å nekte deltagelse uten begrunnelse. §6 endres til: Deltagelse for medlemmer er gratis, og foreningen har ingen kontingent. §10 endres som følger: «Fastsette kontingent» skal utgå fra saksliste til årsmøte. §11 endres til: Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 6 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Stemmeberettigede medlemmer utledes av §4.
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta budsjett
  6. Velge, Leder og nestleder, styremedlemmer

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig for på www.kirn.no/arsmoter/ en uke før årsmøtet.

17.mars 2020
(oppdatert 16.april 2020)
Styret i forening for kunstig intelligens og robotikk Norge
Hans Olav Bakås – Styreleder
Marianne Gjertsen Ebbesen – Nestleder
Susann Falkenstein – Styremedlem
Svein Ivar Aadnøy Larsen – Styremedlem
Aurilla Aurelie Bechina Arntzen – Styremedlem
John-Arne Martinsen – Styremedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *