ÅRSMØTE I KIRN 2021

ÅRSMØTE 2021 I FORENINGEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS OG ROBOTIKK NORGE Dato for årsmøte: lørdag 30.april 2022Sted: Pga av pandemien i 2021 som ga begrenset med aktivitet så gjennomføres forenklet årsmøte. …